Item Menu Editor

Previous Next

Item Menu Editor

Create Quick Item Menu can facilitate your POS sales operation.


User Interface of POS Quick Item Menu:User Interface of Item Menu Editor: